menu

Võlgnikule

Täitemenetluse seadustiku kohaselt on võlgnikuks isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud nõue. Nõue võib olla nii rahaline kui mitterahaline (näiteks: lapse üleandmine ja lapsega suhtlemise võimaldamine, kinnisasja väljaandmine).
 
Kui Teie isiku suhtes on olemas kehtiv täitedokument, mille Sissenõudja on edastanud kohtutäiturile täitmiseks, siis paremaks koostööks Teiega, leiad vasakpoolses menüüs märksõnad koos selgitustega, mis võiksid Teile täitemenetluse käigus abiks olla.
 

Kõik sissenõutavad summad tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele kontole:

Maksesaaja: Oksana Kutshmei

Arvelduskonto: EE131010010236765018

Selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku ees- ja perekonnanimi.

 
Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)