menu

Vormid

Avaldus mittearestitava sissetuleku vabastamiseks

Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist

Avaldus kinnisasja müügiks kohtutäituri kontrolli all

Avaldus igakuise mittearestitava miinimumi võimaldamiseks

Avaldus mittearestitava summa vabastamiseks

Maksegraafiku avaldus

Vara nimekiri