Sissenõudjale

Teil on kehtiv täitedokument ning võlgnik ei ole asunud oma kohustusi täitma. Täitemenetluse alustamise lihtsustamiseks leiate vasakpoolsete märksõnade alt selgitused ning vormid, mis võiksid Teile abiks olla.