Võlgnikule

Täitemenetluse seadustiku kohaselt on võlgnikuks isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud nõue. Nõue võib olla nii rahaline kui mitterahaline (näiteks: lapse üleandmine ja lapsega suhtlemise võimaldamine, kinnisasja väljaandmine).
 
Kui Teie isiku suhtes on olemas kehtiv täitedokument, mille Sissenõudja on edastanud kohtutäiturile täitmiseks, siis paremaks koostööks Teiega, leiad vasakpoolses menüüs märksõnad koos selgitustega, mis võiksid Teile täitemenetluse käigus abiks olla.