menu Avalehele

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​tartutaitur.ee
Kadri Kivari
sekretär
lapsehoolduspuhkusel
Aljona Kubantseva
sekretär
aljona.kubantseva@​tartutaitur.ee
Galina Oskar
assistent
galina.oskar@​tartutaitur.ee
Luule Kajak
kuller
Tel. 56 970 040
Maie Kiiver
kuller
Tel. 56 834 234
Annemai Joab
sekretär
annemai.joab@tartutaitur.ee
Anni Simral
kuller
Tel. 5646 7471
Kantseleis töötavad sekretärid, assistent ja kantselei juhataja. Sekretärid tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi, võtavad vastu menetlusdokumente ning vastavad telefonile. Kantselei töötajad tegelevad ka sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse sorteerimisega, väljasaatmisega ja kullerite töö koordineerimisega. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Üldmenetluse osakond
Berit Asuküla
täitemenetluse haldur
berit.asukyla@​tartutaitur.ee
Lilian Pukson
täitemenetluse haldur
lilian.pukson@​tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
assistent
ekaterina.koopuu@​tartutaitur.ee
Mari-Liis Uprus
täitemenetluse halduri assistent
mari-liis.uprus@tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse halduri assistent
marten.hunt@tartutaitur.ee
Aap Kulik
täitemenetluse halduri assistent
aap.kulik@tartutaitur.ee
Kirsi-Karoliine Järvis
assistent
kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Raina Hani
assistent
raina.hani@tartutaitur.ee
Triin Rammo
assistent
triin.rammo@tartutaitur.ee
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad täitemenetluse haldurid ja assistendid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Kõik büroos töötavad haldurid on juriidilise kõrgharidusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Inge Undrits
täitemenetluse haldur, kohtutäituri abi
inge.undrits@​tartutaitur.ee
Alice Susi
assistent
alice.susi@tartutaitur.ee
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Raamatupidamise osakond
Irina Podlesnova
raamatupidaja
irina.podlesnova@​tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
assistent
karmen.juhkam@​tartutaitur.ee
Raamatupidajad ja assistendid tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.